هو حقِ حقِ الحق

هو حق   هو حق   هو حقِ الحقِ الحق   

                                             هو هو حق حق    هو حق حقِ الحق 

هو حقِ الهو حقِ الهو حقِ الحقِ الحق 

                                                  هو هُوََ حق حقِ الهو هُوَ حق حق

 

 

قرار از من ببردست او به جان می بایدم رفتن 

                               هم او جانم بدادست و به قربانش طلب کردست

  
نویسنده : حامد ملک ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
تگ ها :