همه عاشقید. همه

شما بزرگواران، همه عاشقید. شما زیبا اندیشان همه عاشقید. شما که درّ و گوهر عالمید. شما عاشقید. می دانم که می دانید از کدام ارزش ها سخن می گویم. می دانم که می دانید از کدام رنگ دوست داشتن و مهر سخن می گویم. آری همان که با آن هماره دنیا را دوست می دارید. همان که با آن آرزوی خیر و برکت می کنید. "همان که با آن عالمی در دلهاتان ساخته اید به زیباییِ بهشت موعود" و من می دانم که در این عالم شریکم. اذن شراکتتان را تقدیس می کنم. پاکی اندیشه تان را در تمام لحظات، در آبی بی کران آسمان ها و دریا ها می بینم و به خود می بالم که انسانم و در معرض این همه عشق، آنهم فقط از جانب شما. لایق پرواز هستید . آنهم بر بالهای زیبا و ابرگونۀ عشق. مبارک.

پریدن را سزاواری

    تو ای انسان خدا در توست

        دمِ روح القدس گِل را چنین کردست.

          پریدن را سزاواری 

 

 

  
نویسنده : حامد ملک ; ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
تگ ها :