آنسوی دیگر پرده

هرکه پرسید، این چگونه است؟ روی سپید اعمال این روز را، فردا به سیاهی بی نور محبسی پاسخ می دهند؛ بگو جهل امروز را فردایی روشن آگاه می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ ناراستی شیادان بی دل را به بهشتی زمینی پاسخ می دهند و درستی تشنگان نور و حقیقت را به کج خندی؛ بگو فقر امروز را فردایی امین پر بار می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ خیانت بی حاصلان را به سرشاری مجلل آسوده ای پاسخ می دهند و امانت هواداران اصالت را به قلت امنیت؛ بگو ترس امروز را فردایی شریف آسوده می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ متعرضان به حریم مقدس عشق را به پاداشی برای زدودن گمان باطل از صورت فلسفه پاسخ می دهند و عاشقان جان بر کف در راه اعتلای عشق را به تحقیری فلسفی؛ بگو درد امروز را فردایی گرم از شور عشق درمان می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ هر امروزی را به فردایی حوالت می دهند؛ بگو شک امروز را جزا بی فردایی است و ایمان امروز را سزا، نور و گرمی امید به فردا.

 

  
نویسنده : حامد ملک ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :