این من بودم که بی قرارت کردم !

بیقرار را گر بپرسی این حالت چگونه است، نگویدت جز شرح آنچه داده و آنچه نستانده.

بیقرار را گر بپرسی این امروز را می پسندی یا آن روز که قراری داشتی، نگویدت جز بیهودگی ِ آن روز ِ قرار و فرزانگی ِ این روز ِ بی قراری.

بیقرار را اگر بپرسی این تغیر از قرار به بی قراری از چه حاصل آمد، نگویدت جز از آن روز که  گر قراری بود از نداشتن دلیل راه بود و از امروزکه گر بی قراریست دلیل، رخ نموده است.

بیقرار را گر بپرسی این حال را چگونه بر می تابی، نگویدت جز از سستی ِ آسوده ی بر قرار و استقامت پر شکوه بیقرار.

حالی...

گفتم دل و جان در سر کارت کردم

                                                هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی

                                               این من بودم که بی قرارت کردم

  
نویسنده : حامد ملک ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :