زمین سله بسته

در زمین بی بر

                   گاه می روید اسب

                            گاه گاهی خورشید

گر امیدی داری، به افق خیره شدی،

           آید از اندیشه باد، آیتی معجزه ای

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا پارسی

خوشحالم که بازهم هستی دوست عزیز! اگرچه این روزها دلخوشی ها کم شده است و خوشحالی کمتر... امید معجزه را دوست دارم دوست من! چیدن میوه از درختی که تا 6 ماه قبل بی برگ بوده حتی البته معجزه نیست روال طبیعی رشد است. من به رشد حقیقی می اندیشم. آن رشدی که شکوفه و ثمر می دهد!

سروش

گاه گاهی لاکپشت

شیرین

movafegham ke mojeze faghat az andishe bar miad