به خدای کعبه که رستگار شدم! یا آنگاه که همه آشکارند

خوشا آن گاه سعادت. خوشا آن آنِ آن.

فرشته ی مختار زمانی می گفت دفتری دارد که می نویسد. هز آنچه به کام آمده.

کام تا کام. لام تا کام نگفتن است و همه گفتن.

امروز و این شب خاموش گفتم.

او  نوشت روزی.

و به خدای کعبه! و نیز خدای خضر که رستگار شدم.

/ 0 نظر / 75 بازدید