خرمالو جان

آی خرمالو جان بدرخش بر سر شاخسار... که فرصت درخشیدن سرخی این روز ها باز هم کمتر شده است.

/ 10 نظر / 7 بازدید
شیرین

گاهی شب و روز در نگاه ماست ! به چشم های من نگاه کن !!!

نقاشچی باشی

... طول می کشد!.... اما ....آن میوه که از صبر برآمد شکری بود! :)

Farahmand

فکر کنم همیشه میشه با فوتوشاپ یکمی روشنتر شد ولی فقط یکمی...

بیتا

... و درخشیدن از قرمزی برتر.

RahiL

خرمالو خوشمزه می باشد! [خوشمزه][نیشخند]

شوکا

موافقم. باید بدرخشه تا دیر نشده.

niknaz

dar peye forsati baraye derakhshidan...

سروش

بیای بیرون می خورمت... گاز می زنم هزارتا. قطعه ای از شعر بی وزن و قافیه در پاییز از شاعر گمنام.