وبلاگ

حوا سیب خورد، من وبلاگ خواندم، تو سیاسی باش. در این هوای آلوده می چسبد. می توانی باز هم تریبونی بیابی و بگویی: از رایحه خوش و صوت زیبا آبی گرم نمی شود. فقط نمی دانم چرا برای شستن زخمهایت آبی گرم نداری...

/ 1 نظر / 40 بازدید
رویا

آمدنت مبارک... امید که دوباره وبلاگت گرم شود به مدد قلم ات...