خلوتی بی حضور غیر

غزل خوان در باغهای پالودۀ سلیمان، ساز در دست و دست شسته از هر چه به نام سنت، پیشکش  نواها و  آوازهایش  شده؛ به کار  سودن کهنگی از  بند های  دست  نخوردۀ سازیست؛ نا کوک انگاشته شده.

شوران در صحراها، مُلک مجنون، دل در دست و  دست شسته از هر چه  به نام سعادت، پیشکش اندیشه ها و رویاهایش شده؛ به کار زدودن زنگار از نهانگاه های فراموش شدۀ دلیست؛ نادیده انگاشته شده.

 پنهان در وادی ایمنِ فارغ از عاقلان، قدح در دست و دست شسته از هر چه به نام سلامت، پیشکش سرمستی ها و رهایی هایش شده؛به کار شستن ننگ از بدن دست سفتۀ قدحیست؛ نا مبارک انگاشته شده.

سرای گزیده در خلوتی بی حضور غیر، آیینه در دست و دست شسته از هر چه به نام قداست، پیشکش دیده ها و شنیده هایش شده؛ به کار رُفتن غبار از چهرۀ سادگیِ از دست رفتۀ آینه ایست؛ ناراست انگاشته شده.

ماوا گزیده در بلندایی نامیسر برای خُرداَندیشان، جان در دست و دست شسته از هر چه به نام نهایت، پیشکش نورِ جاری در لحظه هایش شده؛ به کار گسستن بند از گردن لطیف جانیست؛ به هیچ انگاشته شده، یا که هر چه انگاشته شده، جز به آنچه بوده؛ یعنی جان.

...

به کار نواختن خواهد که باشد و به کار دل سپردن. به کار می در کشیدن خواهد که باشد و به کار آینه گرداندن. و خواهد که "باشد"؛ آنگونه که جان بر کف و کف در کفِ جانِ رها، به قصد پرواز؛ به قصد رهایی. رهایی نوعِ "آنانی که به نزد او به جان ارزیده اند".

شُکرِ رهایی.

/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
bita

بنوش شراب و هر چه بادا باد ... بسیار بنواز نواختنی ،که وقت تنگ است و بی نغمه و حضور دوست روز مرا نور نخواهد ماند. همان که هستیی و چیستیی را ثنا گویی خود تائویی است جاودان که انسان انسان را جز به این یاد نخواهد کرد.که اگر تائو نانوشته بود امروز ناخوانده از آن یاد نمیتوانستیم کرد.

نیکناز

خیلی هم قشنگ[لبخند]

نیک‌آيین

خواستیم بگوییم خیلی مخلصیم... حالا که برگشته‌ی یگ شب با رفیق مشترکمان منزل ما را هم مزین کنید... دوستتان داریم.

یکی از قدیسین

[گل][گل] [دست]

رویا

تو دمیده می شی توی همه ی کلمه ها و با تو اوج می گیرم تا بی نهایت [لبخند]

borjetanha

douste aziz bi nahayat ziba boud.

peyman

salam ghashango ziba

aylar

ziba bob.agha hamaed [قلب][دست][گل]

رویا

رهایی نوعِ "آنانی که به نزد او به جان ارزیده اند". آرزویی متعالی است. با افتخار لینکتون کردم.